JSP JSTL - fn:substring() 函数

返回上一级

JSP 标准标签库(JSTL) fn:substring() 函数返回字符串中指定开始和结束索引的子串

语法

fn:substring() 函数语法如下:

${fn:substring(<string>, <beginIndex>, <endIndex>)}

范例

webapp/jsp_jstl_fn_substring.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" prefix="fn" %>
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<title>JSP 标准标签库(JSTL) - JSP 基础教程 | 简单教程(www.twle.cn)</title>
<c:set var="string1" value="This is first String."/>
<c:set var="string2" value="${fn:substring(string1, 5, 15)}" />
<p>生成的子字符串为 : ${string2}</p>
<p>JSP 标准标签库(JSTL) - JSP 基础教程 | 简单教程(www.twle.cn)</p>

在浏览器上输入 http://localhost:8080/jsp/jsp_jstl_fn_substring.jsp 显示结果如下

返回上一级

JSP 基础教程

关于   |   FAQ   |   我们的愿景   |   广告投放   |  博客

  简单教程,简单编程 - IT 入门首选站

Copyright © 2013-2018 简单教程 twle.cn All Rights Reserved.